Tisková konference AOP

18.5.2005

Dne 17. května proběhla v Praze, hotelu Marriott tisková konference AOP za účasti pozvaných hostů ze státních orgánů, odborné veřejnosti a zástupců médií.

Hosty konference byli i zástupci FEDSA ( evropská federace přímého prodeje ) regionální manager pan Raymond Verbeurgt a regionální manager pan Philippe Dailey,zástupce WEDSA (světová federace přímého prodeje).

Účastníci tiskové konference měli možnost blíže se seznámit s produkty společností na instalovaných výstavkách.

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Tisková konference AOP

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.