Společnost Mary Kay získala evropské ocenění 2018

27.11.2018

Společnost Mary Kay získala evropské ocenění 2018

Společnost Mary Kay Europe byla oceněna v říjnu letošního roku jako „nejlepší společnost roku“

během vyhlášení cen Astra Awards 2018 při příležitosti konání konference Seldia v belgickém

Bruselu.

Evropská asociace přímého prodeje Seldia oceňuje společnosti přímého prodeje, které prokazují

vynikající úspěchy v oblasti zvyšování povědomí o způsobu distribuce přímého prodeje a

socioekonomickém přínosu této metody a rovněž splňují závazek vytvářet nejlepší produkty v oboru.

Více na: www.seldia.eu

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Společnost Mary Kay získala evropské ocenění 2018

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.