Společnost Amway vydala nový průzkum o podnikání

3.5.2018

Společnost Amway vydala nový průzkum o podnikání

Společnost Amway vydala každoroční studii Amway Global Entrepreneurship Report, založenou na průzkumu veřejného mínění ze 44 zemí světa. V České republice Amway průzkum realizuje od roku 2013.

Zpráva společnosti Amway s hlavními zjištěními pro Českou republiku:

Česká republika zažívá časy ekonomického růstu a obliba soukromého podnikání jako alternativy k běžnému zaměstnání stále roste. Češi však zůstávají v některých otázkách souvisejících s podnikáním i nadále skeptičtí.

Ekonomika v Česku rostla v roce 2017 téměř rekordním tempem 4,5% HDP a přinesla tak druhý nejlepší výsledek za posledních deset let. Soukromé podnikání se navíc těší stále větší oblibě. Podle aktuálního průzkumu jej 54 procent lidí vnímá jako lákavou možnost pracovní kariéry, což platí zejména u mladších a vzdělanějších lidí.

Studii realizovala v České republice agentura GfK pro společnost Amway na vzorku 1007 respondentů, na totožné otázky však odpovídalo celkem 49 tisíc lidí ve 44 zemích.

“Jistou roli hraje fakt, že mladá generace je jazykově vybavenější a má potřebné znalosti technologií. Navíc zde máme stále více úspěšných start-upů, jež vyrostly z malých firem do mezinárodního významu. Tyto společnosti tvoří důležité příklady toho, že podnikání je zajímavá alternativa k běžnému zaměstnání,” říká Martin Lukeš z Katedry podnikání Vysoké školy ekonomické.

Reálné podmínky pro podnikání jsou však vnímány spíše pesimisticky. Pouze 34% z dotázaných v rámci nejnovějšího průzkumu uvedlo, že považují současnou ekonomickou situaci za příznivou pro založení a fungování vlastní živnosti či podnikání.

Problémem je také složitá administrativa, která podnikatelům mnohdy komplikuje práci. Pouze 28% z dotázaných respondentů uvedlo, že je systém legislativy kolem podnikání lehce srozumitelný. Pravděpodobně se však jedná o celoevropský problém, neboť podobný výsledek průzkum ukázal i v rámci EU.

45% dotázaných si pak myslí, že české vzdělávání přispívá k získání potřebných podnikatelských znalostí a dovedností.

Relativní pesimismus podtrhují především tradiční obavy z krachu podnikatelského záměru. Pouze 24% odpovídajících uvedlo, že jsou ochotni riskovat své selhání. V evropském i celosvětovém průměru jsou lidé o dost odvážnější, tento poměr se pohybuje nad 40%.

Více informací na:http://news.amway.cz/ager/

 

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Společnost Amway vydala nový průzkum o podnikání

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.