Společnost Amway podpořila konferenci o rodinném podnikání

14.12.2016

Společnost Amway podpořila konferenci o rodinném podnikání

Podnikatelé, akademici a politici se setkali na přelomové mezinárodní konferenci k rodinnému podnikání, kterou uspořádala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) a Vysoká škola ekonomická v Praze. Mezi partnery konference byla i společnost Amway, která má díky tradici a povaze vlastního fungování k rodinnému podnikání velmi blízko.

Jedním z hlavních výstupů diskuse je ukotvení pojmu rodinného podnikání v ČR. Pokud změny nakonec schválí Poslanecká sněmovna, bude se jednat o revoluční změnu, která umožní čerpat rodinným podnikům specifickou podporu.

 AMSP ČR připravuje mechanismus, který naváže na Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 o rodinných podnicích v Evropě, kde se nejen jasně poukazuje na mimořádný vliv RF na ekonomiku, ale současně se i sděluje, že neexistuje jednotná evropská definice a členské země se vyzývají k rychlému vymezení pojmu RF a jasné institucionální podpoře RF. 

 „Rádi hovoříme o významu rodinných firem, ale doposud neexistoval žádný konkrétní nástroj jejich podpory. Jedná se přitom o segment, u kterého se nám jakákoliv vložená investice několikanásobně vrátí. Rodinné podniky jsou základem obslužnosti regionů, nositelé tradic a vyhledávaní zaměstnavatelé. Jsou stabilním obchodním partnerem, spolehlivým dlužníkem a nelze u nich předpokládat, že přesunou investice za levnou pracovní silou třeba do Asie. Proto je nezbytné urychleně v naší legislativě ukotvit moderní definici rodinné firmy a zahájit jejich systematickou podporu,“ říká Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP.

Pokud chceme rodinné firmy či rodinné podnikání cíleně podporovat a sledovat jejich výkonnost a přínos pro českou ekonomiku, musíme je v českém právním řádu rovněž jasně zakotvit, podobně jako se tak stalo v celé řadě zemí EU. České právo doposud zná pouze právní institut rodinného závodu zakotvený v novém občanském zákoníku, který není pro tento účel dostatečný. 

Společnost Amway dlouhodobě podporuje debatu na téma rodinného podnikání, mimojiné podpořila soutěž pořádanou AMSP o nejlepší rodinnou firmu roku (více informací zde: http://news.amway.cz/rodinna-firma-roku-hlasovani-verejnosti/).

Více informací k proběhlé konferenci a tématu rodinného podnikání najdete zde:

http://www.amsp.cz/rodinne-firmy-ceka-revolucni-zmena

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Společnost Amway podpořila konferenci o rodinném podnikání

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.