Delegace Státní správy pro regulaci trhu Čínské lidové republiky

6.1.2020

Delegace Státní správy pro regulaci trhu Čínské lidové republiky

Dne 17. prosince 2019 jsme přivítali na půdě Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR zástupce Státní správy pro regulaci trhu Čínské lidové republiky.

Účelem návštěvy byla výměna zkušeností v oblasti spotřebitelského práva se zaměřením na sektor přímého prodeje, způsob regulace trhu přímého prodeje, zkušenosti s potíráním nekalých obchodních praktik a nelegálním pyramidovým systémem, informace o činnosti a funkci Asociace osobního prodeje včetně Zásad chování při přímém prodeji jejích členů apod.

Jednání se zúčastnili Chen Zhijiang, zástupce generálního ředitele, Státní správa pro regulaci trhu Čínské lidové republiky; Věra Knoblochová, vedoucí oddělení spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu; Andrea Petrů, manažerka pro obchod a vztahy s EU, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR; Lenka Mrázová, generální sekretářka Asociace osobního prodeje; Björn Holmsen, ředitel pro firemní záležitosti, Oriflame AB a další.

Výměna zkušeností přinesla všem zúčastněným stranám důležité informace o metodách fungování obchodního modelu přímého prodeje v ČR, EU a Čínské lidové republice včetně související legislativy.

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Delegace Státní správy pro regulaci trhu Čínské lidové republiky

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.