Řešení stížností

Asociace osobního prodeje (AOP) společně s Administrátorem Etického kodexu (mimosoudní orgán zřízený AOP) pomáhají řešit případné stížnosti, které mohou vzniknout mezi členskými společnostmi, přímými prodejci a jejich zákazníky.

Všechny členské společnosti AOP se zavázaly dodržovat Etický kodex AOP, který je v případě řešení stížností řízen Administrátorem Etického kodexu (nezávislým právníkem). 

Kdy Vám můžeme pomoci a jak podat stížnost?

Zakoupili jste produkt od přímého prodejce nebo společnosti přímého prodeje, která je členem Asociace osobního prodeje a domníváte se, že došlo k porušení Etického kodexu?

Zde jsou kroky, které doporučujeme dodržet: 

  1. Asociace osobního prodeje společně s Administrátorem Etického kodexu může řešit pouze stížnosti, které se týkají členských společností AOP, jejích přímých prodejců a zákazníků.
     
  2. K vyřešení stížnosti nejdříve kontaktujte přímo členskou společnost AOP, které se problém týká. 

Pokud není záležitost uspokojivě vyřešena, obraťte se přímo na Administrátora Etického kodexu AOP a zašlete elektronicky níže uvedený FORMULÁŘ PRO PODÁNÍ STÍŽNOSTI včetně potřebných náležitostí na adresu  

 

Soubor:formulář_pro_podání_stížnosti_aop-.pdfPopis: 

 

Stížnost včetně vyplněného přiloženého formuláře a relevantních dokumentů lze zaslat rovněž poštou na adresu:

Mgr. Radana Vítovcová

Advokátní kancelář
Pod Tržním náměstím 612/6
390 01 Tábor

tel: +420 603 14 80 36
e-mail: 

Obvyklý termín pro zpětnou reakci na Vaši písemnou stížnost je stanoven v délce dvou týdnů od obdržení konečného předložení všech potřebných dokumentů/připomínek aj. ze strany zúčastněných stran.

Náklady spojené s podáním stížnosti jsou bezplatné.

Řízení a posouzení stížnosti je důvěrná záležitost probíhající mezi zúčastněnými stranami
a Administrátorem Etického kodexu AOP.

Návrh na zahájení řešení stížnosti může zákazník/spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u členské společnosti AOP poprvé.

Asociace osobního prodeje > Etický kodex > Řešení stížností
Loading...

Etický kodex Asociace osobního prodeje

Loading...

Etický kodex Asociace osobního prodeje

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.