Přímý prodej si získává stále větší oblibu u mladé generace

2.9.2015

Mnoho příslušníků mladé generace je konfrontováno se skutečností, že zaměstnavatelé dávají přednost spíše pracovníkům s praxí, kteří firmě mohou již od začátku nabídnout zkušenosti, což je přednost, která spoustě mladých lidí před nástupem do prvního zaměstnání chybí. Omezený počet volných míst na trhu práce spolu s rostoucím množstvím absolventů vysokých škol tuto situaci ještě zhoršuje. Stále přitažlivější se tak pro ně stává přímý prodej, který vnímají jako zajímavou podnikatelskou příležitost s velkým potenciálem úspěchu.

 

Pro zahájení této činnosti nejsou nutné žádné formální předpoklady, a co je pro mnoho mladých lidí především důležité, ani vysoké vstupní investice. Přímý prodej jim tak umožňuje zahájit a rozvíjet podnikání v zajímavém a perspektivním oboru, zaštítěné renomovanou firmou a kvalitními produkty, kde se uplatňují zkušenosti se zvládnutím osobní komunikace ale i komunikace na stále důležitějších sociálních sítích.

 

V oblasti přímého prodeje se uplatní cílevědomí, pracovití a ambiciózní lidé bez ohledu na vzdělání, sociální status, pohlaví nebo věk. „Je tedy pochopitelné, že tento způsob podnikání láká také mladé lidi, kteří jsou otevřeni novým možnostem, jsou ochotni se učit a dosahovat cílů, které si sami stanoví. Přitažlivá je také skutečnost, že výdělky, kterých mohou přímí prodejci dosáhnout, jsou přímo závislé na jejich pracovním nasazení a s tím souvisejících dosažených výsledcích. Mnoho mladých lidí ocení také nezanedbatelnou skutečnost, že jejich pracovní doba je taková, jakou si sami určí.“říká Ildiko Dikošová, předsedkyně Asociace osobního prodeje, která sdružuje firmy dodržující přísný etický kodex.

 

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Přímý prodej si získává stále větší oblibu u mladé generace

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.