Předseda světové federace asociací přímého prodeje Doug DeVos zhodnotil rok 2016

2.1.2017

Jako předseda světové federace asociací přímého prodeje si vážím toho, jak světoví lídři společností, kteří zastupují naše jednotlivé asociace společně s partnery přímého prodeje, spojili síly k řešení zásadních otázek v oblasti přímého prodeje v globálním měřítku. 

obraop.pngZároveň jsem optimistický ohledně trendů ovlivňujících odvětví přímého prodeje. Jsme připravení konkurovat trhu na celém světě s využitím digitálních nástrojů a aplikací.  Za pomoci narůstajícího využívání sociálních sítí mají nyní lidé možnost oslovit větší počet zájemců o podnikání v přímém prodeji jako nikdy předtím. 

A proto jsem hrdý na práci WFDSA, kterou odvedly jednotlivé výbory, včetně nově zpracované webové stránky federace, programů výkonnosti, rozesílání novinek z odvětví a mnohého dalšího. 

S nadcházejícím novým rokem se těším na navazující společnou práci, kterou jste za uplynulé období přispěli k rozvoji odvětví přímého prodeje i mnozí z Vás a za níž Vám velice děkuji. 

Více na: www.wfdsa.org

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Předseda světové federace asociací přímého prodeje Doug DeVos zhodnotil rok 2016

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.