Poslání a cíle

Poslání

Hlavním posláním Asociace osobního prodeje je osvěta, ochrana a podpora legitimních zájmů členských firem a jejich distributorů, dialog s médii, regulátory a státními institucemi a v neposlední řadě také spolupráce při ochraně spotřebitele.
 

Cíle

K hlavním cílům Asociace osobního prodeje patří:

  • vytvářet zdravé podnikatelské prostředí (korektní hospodářská soutěž, fair trade) 
  • prosazovat nejvyšší úroveň etického chování v přímém prodeji na všech úrovních své činnosti
  • působit jako partner legislativních složek a státní správy s cílem informovat o podmínkách podnikatelských aktivit přímého prodeje 
  • vstupovat do povědomí spotřebitelské veřejnosti a poskytovat informace o metodách fungování přímého prodeje
  • podporovat systematickou výměnu zkušeností mezi členy o specifických otázkách přímého prodeje
Asociace osobního prodeje > AOP > Poslání a cíle
Loading...

Asociace osobního prodeje

Loading...

Asociace osobního prodeje

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.