Paul Jarvis – nový předseda Seldia

5.12.2018

Paul Jarvis – nový předseda Seldia

Paul Jarvis – nový předseda Seldia

Novým předsedou Seldia se stal v říjnu 2018 Paul Jarvis, COO společnosti přímého prodeje Juice Plus.

Paul Jarvis působí v odvětví přímého prodeje od roku 1995, od roku 2016 na pozici COO Juice Plus, kde se podílí na strategii EMEA a jejím historickém růstu.
Hlavními prioritami pro nadcházející dvouleté období v rámci Seldia jsou: vytváření příznivého
legislativního prostředí pro sektor přímého prodeje ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími zainteresovanými institucemi v EU, podpora odvětví u mladé generace včetně zaměření na moderní životní styl a harmonizace a modernizace pravidel fungování národních asociací přímého prodeje.

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Paul Jarvis – nový předseda Seldia

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.