Kontaktní informace

Asociace osobního prodeje

Klimentská 1216/46
110 00  Praha 1
Česká republika

Tel.: +420 702 147 232
e-mail:

Asociace osobního prodeje je zapsaná ve Spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58507, datum zápisu 1. ledna 2014

Identifikační číslo (IČ):  49371916

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.