GDPR - Nová pravidla ochrany osobních údajů

14.6.2018

GDPR - Nová pravidla ochrany osobních údajů

Od 25. května 2018 platí nová pravidla ochrany osobních údajů. General Data Protectection on Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických  osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je nový právní předpis EU, kterým je zaváděna evropská reforma ochrany osobních údajů. GDPR má za úkol výrazně zvýšit ochranu osobních dat občanů a zároveň zvýšit povinnosti institucí a firem tato data chránit.


Více informací k dané problematice naleznete na stránkách:

www.uoou.cz
www.mpo.cz
www.gdprbezobav.cz
www.socr.cz
www.komora.cz

Asociace osobního prodeje > Aktuality > GDPR - Nová pravidla ochrany osobních údajů

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.