Etický kodex

ETICKÝ KODEX

Pro odvětví přímého prodeje je etika vůči spotřebitelům zásadní záležitostí. V roce 1982 se stal přímý
prodej průkopníkem v zavedení pravidel samoregulace, v roce 1995 následovalo představení a implementace Evropských etických kodexů v přímém prodeji.

Etický kodex Asociace osobního prodeje je pravidelně aktualizovaný, aby odrážel vývoj na trhu, např. reagoval na změny spotřebitelských zvyklostí nebo rozvoj digitálních technologií apod.

V letech 2014, 2015, 2016 jsme konsolidovali naše chování tak, aby bylo kompatibilní s novou legislativou EU a přispělo k posílení některých z jejích ustanovení, která mohou jít nad rámec zákonných požadavků.

V říjnu 2018 přijala AOP nové aktualizované znění Etického kodexu s cílem zajistit spokojenost a ochranu zákazníků, podporovat poctivou hospodářskou soutěž v rámci svobodného podnikání a zlepšovat
obecné renomé přímého prodeje - prodávat zákazníkům kvalitní produkty za férových podmínek.

Dodržování Etického kodexu a Stanov AOP je závaznou podmínkou vzniku a trvání členství v AOP.

 

Soubor:etický_kodex_aop_10_2018_1.pdfPopis:

Loading...

Etický kodex Asociace osobního prodeje

Loading...

Etický kodex Asociace osobního prodeje

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.