Etický kodex

Pro odvětví přímého prodeje je etika vůči spotřebitelům zásadní záležitostí. V roce 1982 se stal přímý prodej průkopníkem v zavedení pravidel samoregulace, v roce 1995 následovalo představení a implementace Evropského etického kodexu v přímém prodeji. V letech 2014-2015, více než o třicet let později a po několika aktualizacích, jsme konsolidovali naše chování tak, aby bylo kompatibilní s novou legislativou EU a přispělo k posílení některých z jejích ustanovení, která jdou nad rámec zákonných požadavků. V  roce 2015 došlo k poslední aktualizaci Evropského etického kodexu Seldia pro následnou aplikaci členských firem při obchodních transakcích.

Asociace osobního prodeje přijala nové aktualizované znění Etického kodexu na jaře roku 2016 s cílem zajistit spokojenost a ochranu zákazníků, podporovat poctivou hospodářskou soutěž v rámci svobodného podnikání a zlepšovat obecné renomé přímého prodeje - prodávat zákazníkům kvalitní produkty za férových podmínek.

Etický kodex AOP nemá povahu právního předpisu, ale povinnosti z něj plynoucí vyžadují od členských firem a přímých prodejců vysokou úroveň etického chování, která je s platnými právními předpisy shodná nebo je přesahuje. 

Dodržování Etického kodexu a Stanov AOP je závaznou podmínkou vzniku a trvání členství v AOP.

Soubor:etický_kodex_aop_2016.pdfPopis:

Loading...

Etický kodex Asociace osobního prodeje

Loading...

Etický kodex Asociace osobního prodeje

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.