Mission statement and Objectives

Mission statement

The Czech Direct Selling Association shall raise awareness, protect and support legitimate interests of its member companies and their distributors, lead dialogue with the media, regulators and government institutions, as well as cooperate in the area of consumer protection.

 

Objectives

Objectives of the Czech Direct Selling Association include

  • Creating sound business environment (fair economic competition, fair trade)
  • Promoting highest standards of ethical behaviour in direct selling at all levels of its activities
  • Being a partner of law-making and state administration bodies aiming at informing them of conditions of direct selling business activities
  • Raising awareness of the consumer public and providing information on how direct selling business works
  • Supporting systemic exchange of expertise among members about specific direct selling issues
Loading...

Czech Direct Selling Association

  • Mission statement and Objectives
Loading...

Czech Direct Selling Association

  • Mission statement and Objectives

AOP zpravodaj
Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.