Direct selling advantages

There are direct selling advantages both for customers as well as for sellers. 

Direct selling advantages for sellers:

 • Running their own business with low initial investment
 • Doing business as their secondary job
 • Supporting women in business (almost 90% of direct sellers in the Czech Republic are women)
 • Time flexibility – adapting your time schedule to your possibilities
 • Specialized courses and training offered by member companies on a professional level
 • A wide range of high quality products
 • Social contact and personal recognition
 • Remuneration linked to performance

 Direct selling advantages for customers:

 • Personal contact with a familiar person – a direct seller
 • Consultancy and service – opportunity to try and test products in a friendly environment, acquiring necessary information and recommendations
 • Getting up-to-date information on the offer and new products
 • Delivery of the product to their homes or to another agreed place
 • Warranty conditions and possibility to return goods without financial losses
 • High level of consumer protection standards and compliance with obligations derived from the Code of Conduct and Articles of Association of the Czech Direct Selling Association
Czech Direct selling Association > Direct selling > Direct selling advantages
Loading...

What Direct selling means

 • Direct selling advantages
Loading...

What Direct selling means

 • Direct selling advantages

AOP zpravodaj
Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.