Asociace osobního prodeje

30.10.2018

Asociace osobního prodeje

 Asociace osobního prodeje dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou ekonomickou

Asociace osobního prodeje pokračuje v přednáškové činnosti na VŠE, Mezinárodní obchod, bakalářské studium. V rámci říjnové přednášky se studenti blíže seznámili s fungováním modelu přímého prodeje a ekonomickým významem tohoto odvětví v České republice i celosvětově. Asociace osobního prodeje tak přispívá k zlepšení informovanosti o tomto způsobu prodeje, který je integrální součástí českého maloobchodu.

 

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Asociace osobního prodeje

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.