Asociace osobního prodeje uspořádala v listopadu setkání se zástupci médií

14.12.2018

Asociace osobního prodeje uspořádala v listopadu setkání se zástupci médií

Asociace osobního prodeje uspořádala v listopadu setkání se zástupci médií

U příležitosti oslav 25. výročí Asociace osobního prodeje se 14. listopadu v Praze uskutečnilo
setkání se zástupci médií.

Ildiko Dikošová, předsedkyně asociace připomněla historické milníky v činnosti asociace včetně hlavních úspěchů, seznámila přítomné novináře s výsledky odvětví přímého prodeje v ČR, Evropě i ve světě za uplynulé období a představila výsledky evropského průzkumu přímého prodeje Seldia za rok 2018.

„ Výsledky průzkumu Seldia potvrzují, že Češi se v přímém prodeji realizují a přináší jim svobodu, nezávislost a flexibilitu. S tím souvisí i prodejní výsledky za rok 2017 a narůstající počet osob, které se přímým prodejem v ČR zabývají. Model přímého prodeje dokazuje, že je v dobré kondici pro to, aby se i v příštích letech mohl dále úspěšně rozvíjet,“ uvedla Ildiko Dikošová.

S přítomnými novináři zástupci AOP dále diskutovali o vývoji a trendech přímého prodeje, vysoké kvalitě výrobků členských společností i etice podnikání.

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Asociace osobního prodeje uspořádala v listopadu setkání se zástupci médií

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.