Aktualizované znění Etického kodexu Asociace osobního prodeje

11.12.2018

Aktualizované znění Etického kodexu Asociace osobního prodeje

Aktualizované znění Etického kodexu Asociace osobního prodeje

Koncem letošního října přijala Asociace osobního prodeje nové znění Etického kodexu.

Asociace osobního prodeje je členem evropské asociace přímého prodeje Seldia, zavázala se
zapracovat podstatu nového znění Evropského kodexu přímého prodeje do vlastního národního
kodexu.

K hlavním cílům Etického kodexu patří stanovení podmínek chování subjektů přímého prodeje. AOP
přijala Etický kodex, aby zajistila fungování vztahů mezi společnostmi, přímými prodejci a spotřebiteli
na důvěře a férovosti.

Každá členská společnost AOP přijala závaznou podmínku dodržování standardů národního kodexu,
která je podmínkou vzniku a trvání členství v asociaci.

Etický kodex je aktualizován pravidelně tak, aby odrážel vývoj trhu, změny spotřebitelských zvyklostí
včetně rozvoje digitálních technologií a podobně.

Nové znění Etického kodexu přizpůsobené podmínkám ČR je zveřejněno na webových stránkách
asociace.

Asociace osobního prodeje > Aktuality > Aktualizované znění Etického kodexu Asociace osobního prodeje

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.