Administrátor etického kodexu

Na dodržování etického kodexu AOP dohlíží administrátor, nezávislý právník, který v případě sporů vystupuje jako nezávislá instituce, jež doporučuje postup při jejich řešení a poskytuje při nich bezplatnou pomoc spotřebitelům. V etickém kodexu jsou zakomponovány kontrolní a donucovací mechanizmy, které v případě jeho nedodržení umožňují uplatnit stanovená opravná opatření nebo sankce. 

Etický kodex AOP navazuje svojí filosofií i konkrétními ustanoveními na etický kodex evropské federace přímého prodeje SELDIA a je v souladu s etickými kodexy a obchodními pravidly jednotlivých členských firem.

Pro spotřebitele je etický kodex zárukou seriózního jednání podle předem známých pravidel a poskytuje jim jednoznačně možnost dovolání.

 

Administrátor Etického kodexu

Mgr. Radana Vítovcová

Advokátní kancelář
Pod Tržním náměstím 612/6
390 01 Tábor

tel: +420 603 14 80 36
e-mail: 

Asociace osobního prodeje > Etický kodex > Administrátor etického kodexu
Loading...

Etický kodex Asociace osobního prodeje

Loading...

Etický kodex Asociace osobního prodeje

AOP zpravodaj

Asociace osobního prodeje nyní nabízí zasílání zpravodaje. Neváhejte a přihlaste se k odběru zde.

AMSP zpravodaj

Přímý prodej nabízí vysoce kvalitní výrobky za výhodných obchodních podmínek. Poskytuje příležitost pro rozvoj drobného podnikání a vytváří možnosti pracovního uplatnění. Specifičnost tohoto druhu obchodu vyžaduje stanovení jasných pravidel, jejich dodržování a hájení zájmu subjektů v něm působících.  S tím souvisí i ochrana spotřebitele a etika obchodování na trhu. Za těmito účely vznikla a působí Asociace osobního prodeje.


Asociace osobního prodeje zahájila semináře pro seniory, jak se bránit šmejdům.